Czy Hitler był Żydem

Antysemickie wystąpienia Adolfa Hitlera, jego napastliwe artykuły w prasie, oskarżające Żydów o wszystko, o co tylko można było ich oskarżyć, przypieczętowane wydaniem „ Mein Kampf”, spowodowały, że wiele osób zapragnęło wyjaśnić, skąd w tym człowieku tak duża nienawiść względem tej mniejszości? Czy tak zaciekle atakując Żydów nie chce on odwrócić od czegoś uwagi – na przykład od swego żydowskiego pochodzenia?
Tak się złożyło, że w latach trzydziestych – okresie starań Hitlera o władzę, prasę zachodnią obiegła sensacyjna wiadomość tym, że ponoć na jednym z żydowskich cmentarzy odnaleziono grób niejakiego Adolfa Hitlera. Stało się to zaczątkiem dociekań, czy przypadkiem nie jest to przodek aktualnego kandydata na kanclerski fotel, tym razem Niemca austriackiego pochodzenia, ale także Adolfa Hitlera?
Żeby tego dowieść próbowano zestawić obu Adolfów przez odtworzenie fragmentu drzewa genealogicznego. Co prawda nikomu nie udało się tego dokonać, ale poszukiwania żydowskich przodków, już potem kanclerza III Rzeszy, nie ustały. I wkrótce przyniosły wyniki. Tyle, że tym razem dotyczyło to babki pana kanclerza – Marii Anny Schichlgruber (1795-1842). Pojawiły się spekulacje o tym, że panna Maria w młodości służyła u żydowskiego kupca nazwiskiem Frakenberger i w tym czasie zaszła w ciążę z nim lub jego synem. W tej sytuacji wraca do rodzinnego domu, gdzie w 1837 roku rodzi panieńskiego syna, któremu daje na imię Alois (1837-1903). Gdyby wówczas udało się udowodnić jego żydowskie pochodzenie, to wtedy Alois, późniejszy ojciec fuhrera byłby w tym wypadku pół-Żydem, a jego syn Adolf – ćwierć – Żydem.
Kiedy jednak sprawę zaczęto badać dokładnie, okazało się, że jest tu tak wiele luk i sprzeczności, że opowieść należy uznać za całkowicie nierealną. Przede wszystkim nie odnaleziono (a może nie chciano odnaleźć) śladu istnienia w Austrii Żyda o nazwisku Frankenberger, ani też faktu jakiejkolwiek służby Marii Anny. Tylko ona sama i jej dziecko są realne. Cała reszta okazała się mniej lub bardziej prawdopodobną, ale tylko spekulacją.
Współcześnie, wg. doniesień prasowych naukowcy po przeprowadzeniu badań DNA potwierdzili przypuszczenia. Mimo to wciąż dla wielu pytanie dotyczące tego, czy Hitler był Żydem jest aktualne.

Kopiowanie jest zabronione!